Alkol Roketi Rampası

 250,00  175,00

Amaç: Kapalı kaptaki gaz basıncına etki eden faktörleri öğrenerek, sıcaklık artışının kapalı kaptaki gaz basıncına etkisiniz gözlemlemek. Newtonun etki tepki yasasının basınç kavramıyla birlikte gözlemlenmesi.